Mr.Shan ဝမ်တိန်BBQ & Restaurant | yathar
Booking Takeout Smart Order
Mr.Shan ဝမ်တိန်BBQ & Restaurant

ဝမ်တိန်အကင်နှင့် Special shisha များရရှိပါသည်

- - Mahaaungmyay, Mandalay
Budget - - -

Menu (Tax excluded)

Không có dữ liệu

Đặt trước

Vui lòng đăng nhập để đặt chỗ

test title | yathar