เบอร์โทรศัพท์ 09428221438
ที่ตั้ง San Sai (B), Tachileik, Tachileik, Shan
การตั้งถิ่นฐาน Ask
วันที่เปิด 1970.01.01
ประเภท ช่างตัดผม , รักษาผม , แว็กซ์ , การโกน , Threading , ร้านเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์

San Sai (B), Tachileik, Tachileik, Shan

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!