ĐT 09761118775
vị trí Khant Kaw Lane,Bet 40 & 41 Street/66 & 67 Street, Mahaaungmyay, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 20:00
Thứ hai: 09:00 - 20:00
Thứ ba: 09:00 - 20:00
Thứ tư: 09:00 - 20:00
Thứ năm: 09:00 - 20:00
Thứ sáu: 09:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại cắt tóc , Tia laze , Trang điểm
Mục đích

Khant Kaw Lane,Bet 40 & 41 Street/66 & 67 Street, Mahaaungmyay, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda