ĐT 09259354624
vị trí
Giờ mở cửa
Bữa trưa
chủ nhật: 09:00 - 18:00
Thứ hai: 09:00 - 18:00
Thứ ba: 09:00 - 18:00
Thứ tư: 09:00 - 18:00
Thứ năm: 09:00 - 18:00
Thứ sáu: 09:00 - 20:00
bữa tối
Thanh toán Ask
Thể loại
Mục đích
Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda