เบอร์โทรศัพท์ 09259354624
ที่ตั้ง
เวลาทำการ
อาหารกลางวัน
วันอาทิตย์: 09:00 - 18:00
วันจันทร์: 09:00 - 18:00
วันอังคาร: 09:00 - 18:00
วันพุธ: 09:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี: 09:00 - 18:00
วันศุกร์: 09:00 - 20:00
อาหารเย็น
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท
วัตถุประสงค์
Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

yathar | foodpanda