Kaung Htike BBQ | yathar
Smart Order
Kaung Htike BBQ

- - Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - -

ĐT 09422876522
vị trí 109th Street, Bet 64th and 63rd, Chanmyathazi, Mandalay
Thanh toán Ask
Thể loại Biagagen , Sảnh bia / quán bia , BBQ
Mục đích

109th Street, Bet 64th and 63rd, Chanmyathazi, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar