ĐT 959792444745
vị trí No.38, Bogalayzay street ,lower block, Botataung Township Myanmar Yangon, Botahtaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 20:00
Thứ hai: 08:00 - 21:00
Thứ ba: 08:00 - 21:00
Thứ tư: 08:00 - 21:00
Thứ năm: 08:00 - 21:00
Thứ sáu: 08:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Giặt ủi
Mục đích

No.38, Bogalayzay street ,lower block, Botataung Township Myanmar Yangon, Botahtaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.08.18 within 2,500 3
[]
Read more