ĐT 959962011456
vị trí No. 10, Baya Thokedhi Street, Kyauk Myaung Street, Tamwe, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 06:00 - 22:00
Thứ hai: 06:00 - 22:00
Thứ ba: 06:00 - 22:00
Thứ tư: 06:00 - 22:00
Thứ năm: 06:00 - 22:00
Thứ sáu: 06:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 06:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại Máy tập thể dục
Mục đích

No. 10, Baya Thokedhi Street, Kyauk Myaung Street, Tamwe, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda