ĐT 959250312270
vị trí 1st Floor, Sanchaung Street, No. 21/B, Than St, Yangon, Myanmar (Burma), Hlaing, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 19:00
Thứ hai: 09:00 - 19:00
Thứ ba: 09:00 - 19:00
Thứ tư: 09:00 - 19:00
Thứ năm: 09:00 - 19:00
Thứ sáu: 09:00 - 19:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 19:00
Thanh toán Ask
Thể loại Giặt ủi
Mục đích

1st Floor, Sanchaung Street, No. 21/B, Than St, Yangon, Myanmar (Burma), Hlaing, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda