ĐT 959779603175
vị trí No. 816-Cagi, Kyauk Kone, 3rd Street, Yangon, Myanmar (Burma), Hlaing, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 07:00 - 21:00
Thứ hai: 07:00 - 21:00
Thứ ba: 07:00 - 21:00
Thứ tư: 07:00 - 21:00
Thứ năm: 07:00 - 21:00
Thứ sáu: 07:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 07:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Giặt ủi
Mục đích

No. 816-Cagi, Kyauk Kone, 3rd Street, Yangon, Myanmar (Burma), Hlaing, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.08.18 within 2,500 3
[]
Read more