ĐT 959960888804
vị trí Clean Master Laundry,Thamaing Station Road Myanmar Yangon, 11062, Mayangone, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 18:00
Thứ hai: 09:00 - 18:00
Thứ ba: 09:00 - 18:00
Thứ tư: 09:00 - 18:00
Thứ năm: 09:00 - 18:00
Thứ sáu: 09:00 - 18:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 18:00
Thanh toán Ask
Thể loại Giặt ủi
Mục đích

Clean Master Laundry,Thamaing Station Road Myanmar Yangon, 11062, Mayangone, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.08.18 within 2,500 3
[]
Read more