Shine Professional Dry Clean & Laundry Services | Beauty
Shine Professional Dry Clean & Laundry Services

3 - Hlaingtharya, Yangon
Budget - - -

ĐT 95973630541
vị trí No. (A-25), FMI City, Pa Day Thar Pin Road, Hlaing Tharyar Township, Myanmar, Hlaingtharya, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 06:00
Thứ hai: 08:00 - 06:00
Thứ ba: 08:00 - 06:00
Thứ tư: 08:00 - 06:00
Thứ năm: 08:00 - 06:00
Thứ sáu: 08:00 - 06:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 06:00
Thanh toán Ask
Thể loại Giặt ủi , Giặt ủi
Mục đích

No. (A-25), FMI City, Pa Day Thar Pin Road, Hlaing Tharyar Township, Myanmar, Hlaingtharya, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!