Shine Professional Dry Clean & Laundry Services | Beauty
Shine Professional Dry Clean & Laundry Services

- - Mayangone, Yangon
Budget - - -

ĐT 959264077894
vị trí Ocean Supercenter (North Point), corner of Taw Win Road and Pyay Road, Mayangone Township, Myanmar (, Mayangone, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Giặt ủi
Mục đích

Ocean Supercenter (North Point), corner of Taw Win Road and Pyay Road, Mayangone Township, Myanmar (, Mayangone, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!