ĐT 959443132088
vị trí No.4, Room (004, 005), Ground Floor, Aye Yeik Mon Housing, Ngu War St, Hlaing, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Spa
Mục đích

No.4, Room (004, 005), Ground Floor, Aye Yeik Mon Housing, Ngu War St, Hlaing, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!