The Colors Nail Art - Botahtaung Branch | Beauty
The Colors Nail Art - Botahtaung Branch

3 1 Botahtaung, Yangon
Budget 2,500-5,000 kyat

주소 281-283 Bo Myat Tun St, Between Shwe Myo Taw Tea House and BEHS (3) High School Botahtaung Yangon, M, Botahtaung, Yangon
영업 시간 일요일: 10:00 - 22:00
월요일: 10:00 - 22:00
화요일: 10:00 - 22:00
수요일: 10:00 - 22:00
목요일: 10:00 - 22:00
금요일: 10:00 - 22:00
토요일: 10:00 - 22:00
지불 Ask
장르 속눈썹 연장 , 페디큐어 , 매니큐어 , 스파 , 헤드 마사지 , 얼굴 마사지
테마

281-283 Bo Myat Tun St, Between Shwe Myo Taw Tea House and BEHS (3) High School Botahtaung Yangon, M, Botahtaung, Yangon

Reviews
nana maruo | yathar
nana maruo
98 Reviews, 1 Followers
2020.08.14 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda