เบอร์โทรศัพท์ 959697703030
ที่ตั้ง South Okkalapa, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารฟิวชั่น , BBQ
วัตถุประสงค์ กับเพื่อน , มาคนเดียวได้ , พาเด็กมาด้วยได้

South Okkalapa, Yangon

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

test title | yathar