ĐT 959424157526
vị trí No. 774, Bago Road, Ward 1, Hlaing, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 20:00
Thứ hai: 08:00 - 20:00
Thứ ba: 08:00 - 20:00
Thứ tư: 08:00 - 20:00
Thứ năm: 08:00 - 20:00
Thứ sáu: 08:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Xuyên cơ thể , Xăm hình , Xỏ lỗ tai
Mục đích

No. 774, Bago Road, Ward 1, Hlaing, Yangon

Reviews
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.08.13 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda