ĐT 959254177511
vị trí 103c, Thanlwin Rd, Kamaryut, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 00:00 - 00:00
Thứ hai: 09:15 - 11:30
Thứ ba: 00:00 - 00:00
Thứ tư: 00:00 - 00:00
Thứ năm: 09:15 - 11:30
Thứ sáu: 00:00 - 00:00
ngày thứ bảy: 00:00 - 00:00
Thanh toán Ask
Thể loại Yoga
Mục đích

103c, Thanlwin Rd, Kamaryut, Yangon

Reviews
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.08.13 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda