เบอร์โทรศัพท์ 09450692069
ที่ตั้ง NO(74), Maha Thu Khita St,East Gyogone, Insein Yangon, Myanmar, 11011, Insein, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ร้านเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์

NO(74), Maha Thu Khita St,East Gyogone, Insein Yangon, Myanmar, 11011, Insein, Yangon

Reviews
nana maruo | yathar
nana maruo
98 Reviews, 1 Followers
2020.08.12 within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda