vị trí No.140, Sayar San Road ,Bahan Township, Yangon. Yangon, Myanmar,, Bahan, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng mỹ phẩm
Mục đích

No.140, Sayar San Road ,Bahan Township, Yangon. Yangon, Myanmar,, Bahan, Yangon

Reviews
nana maruo | yathar
nana maruo
98 Reviews, 1 Followers
2020.08.12 within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda