T7 Hair Design & Beauty Salon | Beauty
T7 Hair Design & Beauty Salon

3 1 Bahan, Yangon
Budget within 2,500 kyat

ĐT 09444049379
vị trí U Chit Maung St, Corner of Minlgalar Theidi St., Bahan, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại cắt tóc , Nối tóc , Highlight / Low light
Mục đích

U Chit Maung St, Corner of Minlgalar Theidi St., Bahan, Yangon

Reviews
Mi Khine | yathar
Mi Khine
85 Reviews, 27 Followers
2020.08.06 within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda