Mr. Xiang Guo | yathar
Booking Takeout Delivery Smart Order
Mr. Xiang Guo

We are located in Youth Bazaar at People’s Park. We strive to serve the best mala in town.

- - Sanchaung, Yangon
Budget - - -

ĐT 09765101600
vị trí Youth Bazaar at People’s Park , Yangon, Myanmar, Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 11:00 - 21:00
Thứ hai: 11:00 - 21:00
Thứ ba: 11:00 - 21:00
Thứ tư: 11:00 - 21:00
Thứ năm: 11:00 - 21:00
Thứ sáu: 11:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 19:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Facebook https://www.facebook.com/mr.xiangguo/
Ngày khai trương 1970.01.01
Thể loại Cơm
Mục đích Bữa trưa , Bữa nửa buổi , Ngay cả một người cũng không sao , OK với trẻ em

Youth Bazaar at People’s Park , Yangon, Myanmar, Sanchaung, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

Đặt trước

Vui lòng đăng nhập để đặt chỗ

test title | yathar