Korean Thura’s Kitchen 뚜라 치킨 | yathar
Smart Order
Korean Thura’s Kitchen 뚜라 치킨

- - Kamaryut, Yangon
Budget - - -

ĐT 9595053207
vị trí No.507, Ground Floor, Hledan, Pyay Road 11041 Kamayut, Myanmar, Kamaryut, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại Cơm
Mục đích Có đồ ăn mang đi , Ngay cả một người cũng không sao , OK với trẻ em

No.507, Ground Floor, Hledan, Pyay Road 11041 Kamayut, Myanmar, Kamaryut, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar