Yadanar Beauty Salon & Spa | Beauty
Yadanar Beauty Salon & Spa

- - Chanayethazan, Mandalay
Budget - - -

ĐT 092037550
vị trí 72Street,between 26×27 Mandalay, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 20:00
Thứ hai: 08:00 - 20:00
Thứ ba: 08:00 - 20:00
Thứ tư: 08:00 - 20:00
Thứ năm: 08:00 - 20:00
Thứ sáu: 08:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại thợ hớt tóc , tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Dưỡng tóc , Highlight / Low light , sáp , Trang điểm , Spa
Mục đích

72Street,between 26×27 Mandalay, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!