ĐT 095132204
vị trí 156/A Insein Street, Hlaing, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 20:00
Thứ hai: 09:00 - 20:00
Thứ ba: 09:00 - 20:00
Thứ tư: 09:00 - 20:00
Thứ năm: 09:00 - 20:00
Thứ sáu: 09:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại
Mục đích

156/A Insein Street, Hlaing, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda