เบอร์โทรศัพท์ 09252055330
ที่ตั้ง
เวลาทำการ
อาหารกลางวัน
วันอาทิตย์: 14:00 - 22:00
วันจันทร์: 14:00 - 22:00
วันอังคาร: 14:00 - 22:00
วันพุธ: 14:00 - 22:00
วันพฤหัสบดี: 14:00 - 22:00
วันศุกร์: 14:00 - 22:00
วันเสาร์: 14:00 - 22:00
อาหารเย็น
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท
วัตถุประสงค์
Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

test title | yathar