Red Lemon Hot Pot & Thai Food | yathar
Delivery Smart Order
Red Lemon Hot Pot & Thai Food

- - Tamwe, Yangon
Budget - - -

ĐT 09441200130
vị trí No.16 , Kyar Kwet Thit Street , Pathein Nyunt Ward , Tamwe Township (1.57 mi) Yangon, Tamwe, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại
Mục đích

No.16 , Kyar Kwet Thit Street , Pathein Nyunt Ward , Tamwe Township (1.57 mi) Yangon, Tamwe, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar