Monster Cheese ( Pinlon Branch ) | yathar
Booking 1 Coupon Takeout Smart Order
Monster Cheese ( Pinlon Branch )

- - Dagon Myothit (North), Yangon
Budget - - -

ĐT 09889842704
vị trí Pinlon Hospital, Food Count, Dagon Myothit (North), Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 00:00 - 00:00
Thứ hai: 00:00 - 00:00
Thứ ba: 00:00 - 00:00
Thứ tư: 00:00 - 00:00
Thứ năm: 00:00 - 00:00
Thứ sáu: 00:00 - 00:00
ngày thứ bảy: 00:00 - 00:00
Thanh toán Ask
Thể loại Quán cà phê
Mục đích

Pinlon Hospital, Food Count, Dagon Myothit (North), Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

Đặt trước

Vui lòng đăng nhập để đặt chỗ

test title | yathar