Mumbai Kitchen | yathar
Booking Smart Order
Mumbai Kitchen

- - Chanayethazan, Mandalay
Budget - - -

ĐT 09 965 566775
vị trí 27th Street, Bet 74th and 75th, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 22:00
Thứ hai: 10:00 - 22:00
Thứ ba: 10:00 - 22:00
Thứ tư: 10:00 - 22:00
Thứ năm: 10:00 - 22:00
Thứ sáu: 10:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại cà ri Ấn Độ , Đồ ăn Ấn Độ / Nepal
Mục đích Bữa trưa , Bữa tối , Bữa nửa buổi , Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngày , OK với trẻ em , Tuyệt vời để giải trí

27th Street, Bet 74th and 75th, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

Đặt trước

Vui lòng đăng nhập để đặt chỗ

test title | yathar