Mr. Wok (  St. John City Mall Branch ) | yathar
Booking
Mr. Wok ( St. John City Mall Branch )

- -
Budget - - -

vị trí 03-16, Level-3 Pyay Road And, Min Ye Kyaw Zwa Road, Yangon,
Giờ mở cửa
Thanh toán Ask
Thể loại BBQ , Khác
Mục đích Bữa tối

03-16, Level-3 Pyay Road And, Min Ye Kyaw Zwa Road, Yangon,

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

Đặt trước

Vui lòng đăng nhập để đặt chỗ

yathar | foodpanda test title | yathar
yathar | foodpanda