The Maharaaj Indian restaurant | yathar
The Maharaaj Indian restaurant

3 - Botahtaung, Yangon
Budget - - -

ĐT 09974245208
vị trí Unit (G-01), Bo Myat Tun Tower, Bo Myat Tun Street (Lower Block), Botahtaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 11:30 - 22:00
Thứ hai: 11:30 - 22:00
Thứ ba: 11:30 - 22:00
Thứ tư: 11:30 - 22:00
Thứ năm: 11:30 - 22:00
Thứ sáu: 11:30 - 22:00
ngày thứ bảy: 11:30 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại
Mục đích

Unit (G-01), Bo Myat Tun Tower, Bo Myat Tun Street (Lower Block), Botahtaung, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda