သူငယ်ချင်း Thai Cuisine | yathar
Booking
သူငယ်ချင်း Thai Cuisine

4 2 South Okkalapa, Yangon
Budget - - 2,500-5,000 kyat

Menu
ပင်လယ်စာ
5,000 MMK
ဟင်းချို
5,000 MMK
ကြက်/ဘဲ
4,000 MMK
ကြက်/ဝက်
4,500 MMK
Booking

Please login to make a reservation

test title | yathar