The Sixth-Foot Reflexology and Massage | Beauty
The Sixth-Foot Reflexology and Massage

3 1 Kyauktada, Yangon
Budget - - -

ĐT 09441291552
vị trí Anawyahtar Road, between 35 street and 36 street, Kyauktada, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 11:00 - 23:00
Thứ hai: 11:00 - 23:00
Thứ ba: 11:00 - 23:00
Thứ tư: 11:00 - 23:00
Thứ năm: 11:00 - 23:00
Thứ sáu: 11:00 - 23:00
ngày thứ bảy: 11:00 - 23:00
Thanh toán Ask
Thể loại Massage đầu , Massage chân , Massage mặt
Mục đích

Anawyahtar Road, between 35 street and 36 street, Kyauktada, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 12 Followers
2020.05.26 within 2,500 3
[]
Read more