ငွေလက်တော် -Blind Massage | Beauty
ငွေလက်တော် -Blind Massage

3 1 Tamwe, Yangon
Budget within 2,500 kyat

전화 번호 0973193984
주소 အမှတ်(၁၀၅)မြေညီ ကျောက်မြောင်းလမ်းနှင့်ဓမ္မစိန္တာလမ်းထိပ် ကျောက်မြောင်း, Tamwe, Yangon
영업 시간 일요일: 09:00 - 21:00
월요일: 09:00 - 21:00
화요일: 09:00 - 21:00
수요일: 09:00 - 21:00
목요일: 09:00 - 21:00
금요일: 09:00 - 21:00
토요일: 09:00 - 21:00
지불 Ask
장르 헤드 마사지 , 발 마사지 , 얼굴 마사지
테마

အမှတ်(၁၀၅)မြေညီ ကျောက်မြောင်းလမ်းနှင့်ဓမ္မစိန္တာလမ်းထိပ် ကျောက်မြောင်း, Tamwe, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2020.05.26 within 2,500 3
[]
Read more