ငွေလက်တော် -Blind Massage | Beauty
ငွေလက်တော် -Blind Massage

3 1 Tamwe, Yangon
Budget - - -

Tel 0973249566
Address အမှတ် (၄၇)၊ မြေညီ၊သတိပဠါန်လမ်း၊ကျောက်မြောင်း, Tamwe, Yangon
Open times Sunday: 09:00 - 21:00
Monday: 09:00 - 21:00
Tuesday: 09:00 - 21:00
Wednesday: 09:00 - 21:00
Thursday: 09:00 - 21:00
Friday: 09:00 - 21:00
Saturday: 09:00 - 21:00
Payment Ask
Genre Head Massage , Foot Massage , Facial Massage
Purpose

အမှတ် (၄၇)၊ မြေညီ၊သတိပဠါန်လမ်း၊ကျောက်မြောင်း, Tamwe, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 12 Followers
2020.05.26 within 2,500 3
[]
Read more