ငွေလက်တော် -Blind Massage | Beauty
ငွေလက်တော် -Blind Massage

3 1 Thaketa, Yangon
Budget - - -

Tel 09401806728
Address တိုက်(၂)၊အခန်း(၀၀၃)၊မြေညီထပ်၊ဇင်္ဂမအဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ဇင်္ဂမလမ်း၊ထူပါရုံလမ်းအနီး၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်, Thaketa, Yangon
Open times Sunday: 09:00 - 21:00
Monday: 09:00 - 21:00
Tuesday: 09:00 - 21:00
Wednesday: 09:00 - 21:00
Thursday: 09:00 - 21:00
Friday: 09:00 - 21:00
Saturday: 09:00 - 21:00
Payment Ask
Genre Head Massage , Foot Massage , Facial Massage
Purpose

တိုက်(၂)၊အခန်း(၀၀၃)၊မြေညီထပ်၊ဇင်္ဂမအဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ဇင်္ဂမလမ်း၊ထူပါရုံလမ်းအနီး၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်, Thaketa, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2020.05.26 within 2,500 3
[]
Read more
test title | yathar