เบอร์โทรศัพท์ 01395606
ที่ตั้ง No (B-0211), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw Tsp, Lanmadaw, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ทันตกรรม , ทันตทันตกรรมการจัดฟัน , ทันตกรรมสำหรับเด็ก , ทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปาก
วัตถุประสงค์

No (B-0211), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw Tsp, Lanmadaw, Yangon

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!