Aung Kaung Myat Dental Clinic | Medical
Aung Kaung Myat Dental Clinic

3 1 Pazundaung, Yangon
Budget - - -

ĐT 0930005624
vị trí Branch (1) တိုက္ ၇၊ အခန္း ၀၀၂၊ ေျမညီထပ္၊ လိပ္ကန္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္, Pazundaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 20:30
Thứ hai: 09:00 - 20:30
Thứ ba: 09:00 - 20:30
Thứ tư: 09:00 - 20:30
Thứ năm: 09:00 - 20:30
Thứ sáu: 09:00 - 20:30
ngày thứ bảy: 09:00 - 20:30
Thanh toán Ask
Thể loại Phong kham nha khoa
Mục đích

Branch (1) တိုက္ ၇၊ အခန္း ၀၀၂၊ ေျမညီထပ္၊ လိပ္ကန္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္, Pazundaung, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 14 Followers
2020.05.26 30,000-40,000 3
[]
Read more