ĐT 09 899905556
vị trí အမှတ် ၁၄၈ ရန်နိုင်လမ်းသွယ် ၉ ရန်ကင်းလမ်းမ စာတိုက်မှတ်တိုင်, Yankin, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 11:00
Thứ hai: 10:00 - 11:00
Thứ ba: 10:00 - 11:00
Thứ tư: 10:00 - 11:00
Thứ năm: 10:00 - 11:00
Thứ sáu: 10:00 - 11:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 11:00
Thanh toán Ask
Thể loại Ẩm thực Yangon , Đồ ăn Myanmar
Mục đích

အမှတ် ၁၄၈ ရန်နိုင်လမ်းသွယ် ၉ ရန်ကင်းလမ်းမ စာတိုက်မှတ်တိုင်, Yankin, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2020.05.25 within 2,500 3
[]
Read more