ĐT 09780011448
vị trí 50th street, Room (123), Block B, first floor, AMPS condo, Botahtaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 20:30
Thứ hai: 10:00 - 20:30
Thứ ba: 10:00 - 20:30
Thứ tư: 10:00 - 20:30
Thứ năm: 10:00 - 20:30
Thứ sáu: 10:00 - 20:30
ngày thứ bảy: 10:00 - 20:30
Thanh toán Ask
Thể loại Nha khoa , Chỉnh nha , Nha khoa nhi , Phẫu thuật răng và miệng
Mục đích

50th street, Room (123), Block B, first floor, AMPS condo, Botahtaung, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 14 Followers
2020.05.25 40,000-50,000 3
[]
Read more