ĐT 09444788854
vị trí 33 St., Between 73 St. and 74 St, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 21:00
Thứ hai: 10:00 - 21:00
Thứ ba: 10:00 - 21:00
Thứ tư: 10:00 - 21:00
Thứ năm: 10:00 - 21:00
Thứ sáu: 10:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Xuyên cơ thể , Xăm hình , Xóa hình xăm , Xỏ lỗ tai
Mục đích

33 St., Between 73 St. and 74 St, Chanayethazan, Mandalay

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 12 Followers
2020.05.21 within 2,500 3
[]
Read more