ĐT 095414945
vị trí No 64,1st floor,121 street,, Mingalar taung nyunt, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 11:00 - 19:00
Thứ hai: 11:00 - 19:00
Thứ ba: 11:00 - 19:00
Thứ tư: 11:00 - 19:00
Thứ năm: 11:00 - 19:00
Thứ sáu: 11:00 - 19:00
ngày thứ bảy: 11:00 - 19:00
Thanh toán Ask
Thể loại Xuyên cơ thể , Xăm hình , Xóa hình xăm
Mục đích

No 64,1st floor,121 street,, Mingalar taung nyunt, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!