ĐT 09799111501
vị trí 11 (A), 6th Floor (A), Zayar Thiri Condo, Zayar Thiri St,, Kamaryut, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 17:00
Thứ hai: 10:00 - 17:00
Thứ ba: 10:00 - 17:00
Thứ tư: 10:00 - 17:00
Thứ năm: 10:00 - 17:00
Thứ sáu: 10:00 - 17:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 17:00
Thanh toán Ask
Thể loại Xuyên cơ thể , Xăm hình , Xóa hình xăm , Xỏ lỗ tai
Mục đích

11 (A), 6th Floor (A), Zayar Thiri Condo, Zayar Thiri St,, Kamaryut, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2020.05.20 within 2,500 3
New Guinea Painted Face
[]
Read more
yathar | foodpanda