ĐT 09795030272
vị trí No(13), 1st Floor, PanChan Street, San Chaung (North),, Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 18:00
Thứ hai: 09:00 - 18:00
Thứ ba: 09:00 - 18:00
Thứ tư: 09:00 - 18:00
Thứ năm: 09:00 - 18:00
Thứ sáu: 09:00 - 18:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 18:00
Thanh toán Ask
Thể loại Xăm hình , Xóa hình xăm
Mục đích

No(13), 1st Floor, PanChan Street, San Chaung (North),, Sanchaung, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 12 Followers
2020.05.18 within 2,500 3
properly prices
[]
Read more