အဒီး IDEA & Beauty Salon | Beauty
အဒီး IDEA & Beauty Salon

3 2 Bahan, Yangon
Budget within 2,500 kyat

ĐT 09693707453
vị trí No(20 )ဂွတ်တလစ်/မင်းလမ်း/ဗဟန်း -No(22)ရတနာလမ်း/ ဦချစ် ေမာင်, Bahan, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại Blowdry , tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , uốn , Updo , Bím tóc , Highlight / Low light
Mục đích

No(20 )ဂွတ်တလစ်/မင်းလမ်း/ဗဟန်း -No(22)ရတနာလမ်း/ ဦချစ် ေမာင်, Bahan, Yangon

Reviews
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.15 within 2,500 3
[]
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.15 within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda