အဒီး IDEA & Beauty Salon | Beauty
အဒီး IDEA & Beauty Salon

3 2 Bahan, Yangon
Budget within 2,500 kyat

เบอร์โทรศัพท์ 09693707453
ที่ตั้ง No(20 )ဂွတ်တလစ်/မင်းလမ်း/ဗဟန်း -No(22)ရတနာလမ်း/ ဦချစ် ေမာင်, Bahan, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท เป่าแห้ง , การระบายสี , การตัดผม , ต่อผม , การยืดผม , รักษาผม , ระดับการใช้งาน , Updo , Braids , ไฮไลท์ / ไฟต่ำ
วัตถุประสงค์

No(20 )ဂွတ်တလစ်/မင်းလမ်း/ဗဟန်း -No(22)ရတနာလမ်း/ ဦချစ် ေမာင်, Bahan, Yangon

Reviews
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.15 within 2,500 3
[]
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.15 within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda