Venus Place Hair and Beauty Spa | Beauty
Venus Place Hair and Beauty Spa

3 1 Kamaryut, Yangon
Budget - - -

ĐT 09256110201
vị trí အမွတ္ ၁၀၉ ဆင္ေရတြင္းႏွင့္ စံရိပ္ၿငိမ္ မွတၱိဳင္ၾကား အင္းစိန္လမ္းမ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕႕ ႕နယ္, Kamaryut, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Dưỡng tóc , Highlight / Low light , Spa
Mục đích

အမွတ္ ၁၀၉ ဆင္ေရတြင္းႏွင့္ စံရိပ္ၿငိမ္ မွတၱိဳင္ၾကား အင္းစိန္လမ္းမ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕႕ ႕နယ္, Kamaryut, Yangon

Reviews
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.15 within 2,500 3
[]
Read more