Dr.K (Aesthetic & Age Management Clinic) | Medical
Dr.K (Aesthetic & Age Management Clinic)

- - Chanayethazan, Mandalay
Budget

ĐT 09960040400
vị trí 32nd Street, Bet 67th and 68th, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 20:00
Thứ hai: 10:00 - 20:00
Thứ ba: 10:00 - 20:00
Thứ tư: 10:00 - 20:00
Thứ năm: 10:00 - 20:00
Thứ sáu: 10:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Nha khoa , Chỉnh nha , Nha khoa nhi , Phẫu thuật răng và miệng
Mục đích

32nd Street, Bet 67th and 68th, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda