เบอร์โทรศัพท์ 01512380
ที่ตั้ง 80-A. Inya Rd. Yangon. Myanmar., Kamaryut, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท สปา
วัตถุประสงค์

80-A. Inya Rd. Yangon. Myanmar., Kamaryut, Yangon

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

yathar | foodpanda