ĐT 09888471055
vị trí No.520, Ou Yin Street, New University Avenue Road, Yangon, Bahan, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Bím tóc , Highlight / Low light
Mục đích

No.520, Ou Yin Street, New University Avenue Road, Yangon, Bahan, Yangon

Reviews
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.12 within 2,500 3
[]
Read more